Линкове
       
Относно HBLink-Bulgaria

HBLink-Bulgaria е сървър който работи като бридж между локални и публични DMR мрежи.

В HBLink-Bulgaria има бридж само към рефлектор XLX800 и Parrot за EchoTest.

OpenBridge се използва за връзка между локалните DMR мрежи.

В HBLink-Bulgaria няма бриджове към BrandMeister, IPSC2 или други XLX рефлектори.

Локалните HBLink сървъри могат да изгрaждат собствени връзки или бриджове,

към сървъри, мрежи, Толк Групи съобразно това какво е необходимо за локалната HBLink мрежа.

Предназначението на HBLink-Bulgaria е да свърже локални HBLink мрежи в национална мрежа с цел обмен на ресурси.

Ресурсите са локални Толк Групи на които работят линкове като SVXLink, XLX или други.

За изграждане на бриджове към BrandMeister, IPSC2 или други XLX мрежи следва да се използват локалните HBLink мрежи.


Таблица с Толк Групите в HBLink-Bulgaria
TG# TS 1 TS 2 Description
 TG 11      X  HBLink Local Talk Group, default in Pi-Star.
 TG 9999      X  HBLink Echo (Parrot).

Created by LZ5PN/M0GYU (CC) 2020